Redactie

In juli 2021 startte Sterker sociaal werk in Nijmegen met de tweejarige pilot ‘Sociaal Arrangeren’. Dit is een werkmethode om kwetsbare ouderen te helpen zelfstandig te blijven. De pilot liet zien dat Sociaal Arrangeren een succesvolle en waardevolle methodiek is. In heel Nederland werd de methodiek met interesse ontvangen. Als antwoord hierop schreef de projectleiding Sociaal Arrangeren een handboek.

firMM werd gevraagd de conceptteksten te redigeren, in een prettig leesbare stijl, geschikt voor geïnteresseerde professionals uit verschillende werkgebieden, bijvoorbeeld huisartsen, wijkverpleegkundigen en sociaal werkers.

Naast beschrijving van de methodiek en de aanpak van Sociaal Arrangeren, bevat het handboek de tien belangrijkste lessons learned. Tussendoor komen Sociaal arrangeurs en ervaringsdeskundigen aan het woord om ervaringen te delen. Zo vormt dit handboek een leidraad voor projectleiders en andere partijen bij het opstarten van Sociaal Arrangeren.

2024

Klant: Lentl