Nieuwe stembiljetten

firMM verwierf in 2011 een meerjarig contract van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De opdracht: ontwerp en test enkele varianten voor een papieren stembiljet dat elektronisch kan worden geteld; en ontwerp nieuwe modellen voor stempas, kiezerspas en schriftelijke volmacht. Een uitdagend traject, met een lange adem en vele stippen op de horizon.

Nieuwe stembiljetten ontwerpen en testen

Op basis van grondig onderzoek, ontwikkelden we nieuwe modellen voor een stembiljet. Eén van de eisen was: een veel kleiner formaat dan het huidige stembiljet. Makkelijker te hanteren voor de kiezer én voor de tellers.

Onderdeel van onze opdracht was ook het testen van de ontwerpen, met name om na te gaan of kiezers een geldige keuze konden maken op de biljetten. firMM was verantwoordelijk voor de opzet, organisatie, uitvoering en rapportage van de testen. De meeste testen voerden we parallel uit aan (gemeentelijke herindelings)verkiezingen. In totaal zijn ruim 35.000 kiezers betrokken. Daarnaast voerden we testen uit met enkele honderden blinde, slechtziende en laaggeletterde kiezers. Ook testten we het (elektronisch) tellen van de ontwerpen voor het stembiljet.

Voorlichting en hulpmiddelen

Na iedere test optimaliseerden we de ontwerpen voor het stembiljet. Ook ontwikkelden we er hulpmiddelen bij voor blinden en slechtzienden, en papieren en digitale voorlichtingsmiddelen voor kiezers die vanuit het buitenland mogen stemmen. Alles in nauw overleg met de opdrachtgever van het ministerie.

Bekijk de tussenresultaten van ons project in de Kamerbrief met bijlagen waarmee minister Ollongren de Tweede Kamer in mei 2019 informeerde over de ontwerp-stembiljetten en de testresultaten.

Doorlopend proces van testen en ontwikkelen

De stempassen zijn inmiddels al jaren in gebruik, evenals een nieuw stembiljet waarop Nederlandse kiezers in het buitenland kunnen stemmen.

Het ontwikkeltraject voor een nieuw stembiljet in Nederland is nog gaande. Vanaf 2019 is OSAGE de verantwoordelijke opdrachtnemer geworden voor dit project van het ministerie van BZK. Als adviseur en coördinator blijft firMM betrokken bij het testen en evalueren van het nieuwe stembiljet. Zoals bij de test op 15 maart 2023, parallel aan de Provinciale Staten-verkiezingen. Het ontbrak niet aan journalistieke belangstelling, waaronder een bezoek van Gerri Eickhof voor het NOS Journaal, op de testlocatie in Borne (OV) 🙂

‘Voor het echie’ op 6 juni 2024!

Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement op 6 juni 2024 voert BZK een proef uit met het nieuwe stembiljet. In 5 gemeenten stemmen dan alle kiezers met het nieuwe stembiljet. Osage met firMM en andere partners begeleidt de invoering en evaluatie van het stembiljet in deze gemeenten (Alphen ad Rijn, Boekel, Borne, Midden Delfland en Tynaarlo).

 

 

 

2011 – heden

Klant: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties