Nieuwe stembiljetten

firMM verwierf in 2011 een meerjarig contract van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De opdracht: ontwerp en test twee varianten voor een papieren stembiljet dat elektronisch kan worden geteld; en ontwerp nieuwe modellen voor stempas, kiezerspas en schriftelijke volmacht.

Nieuwe stembiljetten ontwerpen en testen

Op basis van grondig onderzoek, ontwikkelden we nieuwe modellen voor een stembiljet. Onderdeel van onze opdracht was ook het testen van de ontwerpen, met name om na te gaan of kiezers een geldige keuze konden maken op de biljetten. firMM was verantwoordelijk voor de opzet, organisatie, uitvoering en rapportage van de testen. De meeste testen voerden we parallel uit aan (gemeentelijke herindelings)verkiezingen. In totaal zijn ruim 35.000 kiezers betrokken. Daarnaast voerden we testen uit met enkele honderden blinde, slechtziende en laaggeletterde kiezers. Ook testten we het (elektronisch) tellen van de ontwerpen voor het stembiljet.

Voorlichting en hulpmiddelen

Na iedere test optimaliseerden we de ontwerpen voor het stembiljet. Ook ontwikkelden we er hulpmiddelen bij voor blinden en slechtzienden, en papieren en digitale voorlichtingsmiddelen voor kiezers die vanuit het buitenland mogen stemmen. Alles in nauw overleg met de opdrachtgever van het ministerie.

Bekijk de resultaten van ons project in de Kamerbrief met bijlagen waarmee minister Ollongren de Tweede Kamer informeerde over de ontwerp-stembiljetten en de testresultaten.

Stand van zaken

De stempassen zijn al een aantal jaren in gebruik, evenals een nieuw stembiljet waarop Nederlandse kiezers in het buitenland kunnen stemmen.

Het ontwikkeltraject voor een nieuw stembiljet in Nederland is nog gaande.

 

2012 – 2020

Klant: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties