Tool: Formulierenwaaier

We ontwikkelden de Formulierenwaaier als een hulpmiddel voor iedereen die betrokken is bij het maken van formulieren: beslissers, projectmanagers, materiedeskundigen, communicatiemedewerkers, ontwerpers, programmeurs. Deze opdracht was onderdeel van het project Begrijpelijke Formulieren van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Eén project, één doel

Formulieren verbeteren? Maak er een project van! Formulieren dienen vaak meerdere belangen. Vanuit de inhoud. De vorm. Verwerking. Efficiency enzovoort. Allemaal belangrijk, maar soms strijdig. Hoe krijg je alle neuzen dezelfde kant op? Pak de klus projectmatig aan, met aandacht voor het ontwikkelproces. En voor communicatie. Met één gezamenlijk doel: begrijpelijke formulieren.

We maakten de Formulierenwaaier ook digitaal beschikbaar op de website Begrijpelijke Formulieren.

 

2010

Klant: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties