Formulieren voor orgaandonoren

Burgers die bij leven een orgaan afstaan, kunnen op papier of via een digitale aanvraagprocedure onkostenvergoedingen aanvragen. firMM ontwikkelde aanvraagformulieren waarbij begrijpelijkheid en gebruiksvriendelijkheid voor donoren én voor het maatschappelijk werk en belangengroepen voorop stonden.

De juiste flow

Voorafgaand aan het ontwerp brachten we de context van de aanvraag in beeld, evenals de betrokken partijen in het proces. We maakten een grondige informatie-analyse van het oude formulier. Op basis van die resultaten stelden we de informatieflow op voor het aanvraagproces en deelden de informatie in in een plekkenplan. Ten slotte schreven we begrijpelijke tekst en ontwierpen het formulier in de huisstijl van het ministerie.

 

2012

Klant: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport