Format begrijpelijke formulieren

De gemeente ’s Hertogenbosch vroeg firMM een reeks nieuwe formulieren te ontwikkelen die moeten bijdragen aan beter betaalgedrag van inwoners met betaalachterstanden. Het ging om een herinnering en aanmaningen, die de afdeling Schulddienstverlening verstuurde. De tekst was onbegrijpelijk, met als gevolg dat mensen niet betaalden.

Modernisering documenten schulddienstverlening

firMM ontwikkelde een format voor deze documenten waarin de velden in verschillende fases variabel kunnen worden ingevuld. Kenmerken: minder tekst, begrijpelijke taal, meer overzicht, inzichtelijke ordening en aantrekkelijke presentatie van de informatie. De teksten zijn teruggebracht tot de essentie, de boodschap is steeds duidelijk en prominent in beeld gebracht.

Significante verbetering

Drie maanden na de implementatie dook de gemeente ’s Hertogenbosch in de cijfers. Het betalingsgedrag van de doelgroep bleek significant verbeterd. In september 2018 (vóór invoering van de nieuwe formulieren) had 22,5% van alle circa 900 mensen die een lening moesten terugbetalen een betalingsachterstand. In januari 2019 was dat nog maar 16,4%.

 

2018

Klant: Gemeente ’s Hertogenbosch