in onze creatieve workshops leert u informatie analyseren, structureren en managen vanuit klantperspectief. of u maakt kennis met moderne technieken om zelf informatieservices te ontwerpen, te schrijven en te testen.

  • training
  • Informatie halen uit uw kcc

Informatie halen uit uw kcc

In het klantcontactcentrum (KCC) komen alle diensten voor de burger overzichtelijk en klantgericht onder één dak. Tegelijk kan de gemeente effectiever informatie van burgers verzamelen; waardevolle input voor het sturen van de organisatie. Deze workshop gaat in op de relatie tussen de informatiewaarde (in- en output), burgers, gebruikers, en de realisatie van programma- en beleidsdoelen. Hoe haalt u meer informatie uit uw KCC?

wat u leert

U krijgt nieuwe, verfrissende inzichten in de mogelijke inrichting van uw informatieomgeving. Hoe komt u bijvoorbeeld aan uw informatie? Vraagt u uw burgers wel het juiste? Levert het KCC u betrouwbare informatie? Komt informatie terecht op de juiste plek? En is uw informatie voldoende transparant om beleidsdoelen te formuleren en te realiseren?
U richt uw beleidsdoelen en programma’s op de samenleving: op particulieren en bedrijven. Maar hoe bepaalt u dat gebruikersperspectief? En hoe draagt dat perspectief bij aan het behalen van uw doelen en dan ook nog tegen lagere kosten?

Overheden streven naar meer burgerparticipatie en meer tevreden burgers. Laat het KCC daarin een katalysator zijn!

voor wie?

Neemt u zelf besluiten of bent u verantwoordelijk voor de onderbouwing van de besluitvorming? Dan is deze workshop voor u interessant.

inhoud

We zoomen in op de relatie tussen de informatiewaarde (in- en output), burgers, gebruikers en de realisatie van programma- en beleidsdoelen. Welke rol speelt een KCC hierin en hoe kun je informatie vervolgens weer naar gebruikers terugkoppelen? Het uitgangspunt is een business model waarbij de samenhang tussen de harde control-kant en de minder harde kant van besturen en samenwerken centraal staat.


trainer

Francien Malecki
Bas Volkers (Approach Intelligence Services)

communicatie over ‘begrijpelijke taal’-onderzoek

Welke factoren beïnvloeden de begrijpelijkheid van communicatie? Op die vraag richt het programma Begrijpelijke taal van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) zich met negen onderzoeken. firMM verzorgt de communicatie over het programma. Lees de nieuwsbrieven

nieuwe stembiljetten ontwerpen en testen

firMM ontwierp en testte drie varianten voor papieren stembiljetten die elektronisch kunnen worden geteld. De ontworpen stembiljetten en de resultaten van de tests zijn vastgelegd in een rapport bestemd voor de Tweede Kamer. In een vervolgtraject werkte firMM één van de ontwerpen verder uit en ontwikkelde er diverse hulpmiddelen bij.

online het donorregister raadplegen

firMM maakte de online applicatie ‘Donorregister raadplegen’ gebruiksvriendelijk. Wanneer zich een mogelijke donor aandient, kan het ziekenhuis met deze applicatie snel en zorgvuldig nagaan of er een wilsbeschikking aanwezig is in het donorregister. Zo gaat weinig kostbare tijd verloren.