Mensen

  • mensen
  • Vijfhuizen

Francien Malecki LinkedIn

+31 6 2126 2714
f.malecki@firmm.nl

Director en consultant van firMM information+service design. Francien is expert op het gebied van ontwikkeling van mediumonafhankelijke formulieren, handleidingen en instructies. Ze pakt complexe informatieontwerpen aan, geeft strategische adviezen en organiseert omvangrijke documentimplementaties.  Voorheen was ze mede-eigenaar van Edenspiekermann, een strategisch ontwerp- en communicatiebureau waar zij 16 jaar aan verbonden was. In 2004 won Francien de Dutch Design prijs voor het ontwerp van de digitale aangifte inkomstenbelasting. Bij de invoering van de toeslagen van de Belastingdienst droeg ze bij aan de ontwikkeling van klantgerichte digitale, voice respons en papieren formulieren. Andere opdrachtgevers van Francien zijn onder meer de ministeries van BZK en VWS. Ze was tevens parttime docent informatieontwerp aan de Avans Hogeschool Communicatie en Multimedia Design.

  • mensen
  • Nijmegen

Judith Mulder LinkedIn

+31 6 2906 0688
j.mulder@firmm.nl

Director en consultant van firMM information+service design. Ontwerpt effectieve en klantvriendelijke communicatie, met name (digitale) formulieren, documenten en instructies. Judith ontwikkelt en verzorgt tevens workshops en trainingen voor professionals. Ze was eindredacteur van het tijdschrift Tekstblad, en voorzitter van de beroepsvereniging voor technische communicatie STIC. Als zelfstandig communicatieadviseur werkte ze onder meer voor de ministeries van BZK, VROM, Justitie en Verkeer en Waterstaat, Rabobank en Waterschap Vallei en Eem. Daarnaast doceerde ze communicatieve vaardigheden aan de Radboud Universiteit Nijmegen en de Universiteit Twente, waar ze haar loopbaan begon als onderzoeker naar de kwaliteit van overheidsformulieren. Judith is mede-auteur van de Formulierenwijzer (Sdu, 1989) en van de 6de en 7de druk van Leren communiceren (Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten, 2012 / 2016).

communicatie over ‘begrijpelijke taal’-onderzoek

Welke factoren beïnvloeden de begrijpelijkheid van communicatie? Op die vraag richt het programma Begrijpelijke taal van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) zich met negen onderzoeken. firMM verzorgt de communicatie over het programma. Lees de nieuwsbrieven

nieuwe stembiljetten ontwerpen en testen

firMM ontwierp en testte drie varianten voor papieren stembiljetten die elektronisch kunnen worden geteld. De ontworpen stembiljetten en de resultaten van de tests zijn vastgelegd in een rapport bestemd voor de Tweede Kamer. In een vervolgtraject werkte firMM één van de ontwerpen verder uit en ontwikkelde er diverse hulpmiddelen bij.

online het donorregister raadplegen

firMM maakte de online applicatie ‘Donorregister raadplegen’ gebruiksvriendelijk. Wanneer zich een mogelijke donor aandient, kan het ziekenhuis met deze applicatie snel en zorgvuldig nagaan of er een wilsbeschikking aanwezig is in het donorregister. Zo gaat weinig kostbare tijd verloren.