met sterke visualisaties presenteren wij antwoorden op de vraag: ´welke informatie wisselt uw organisatie met wie, wanneer en hoe uit?´ firmm ontwerpt servicegerichte klantcontacten die kanaalonafhankelijk zijn en aanslaan.

  • design
  • Testen van prototype

Testen van prototype

Een test draagt bij aan het succes van een nieuwe of verbeterde dienstverlening. Van een nieuw of verbeterd prototype of model wil firmm gewenste en ongewenste effecten aantonen. Daarom bootsen we de interactie die de oplossing moet oproepen tot in detail na. firmm helpt organisaties met het opstellen van testscenario’s. We maken contactmomenten in processen tastbaar en roepen de interactie op. firmm zelf, of een gespecialiseerd testbureau regelt respondenten en doet het onderzoek.

communicatie over ‘begrijpelijke taal’-onderzoek

Welke factoren beïnvloeden de begrijpelijkheid van communicatie? Op die vraag richt het programma Begrijpelijke taal van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) zich met negen onderzoeken. firMM verzorgt de communicatie over het programma. Lees de nieuwsbrieven

nieuwe stembiljetten ontwerpen en testen

firMM ontwierp en testte drie varianten voor papieren stembiljetten die elektronisch kunnen worden geteld. De ontworpen stembiljetten en de resultaten van de tests zijn vastgelegd in een rapport bestemd voor de Tweede Kamer. In een vervolgtraject werkte firMM één van de ontwerpen verder uit en ontwikkelde er diverse hulpmiddelen bij.

online het donorregister raadplegen

firMM maakte de online applicatie ‘Donorregister raadplegen’ gebruiksvriendelijk. Wanneer zich een mogelijke donor aandient, kan het ziekenhuis met deze applicatie snel en zorgvuldig nagaan of er een wilsbeschikking aanwezig is in het donorregister. Zo gaat weinig kostbare tijd verloren.