met sterke visualisaties presenteren wij antwoorden op de vraag: ´welke informatie wisselt uw organisatie met wie, wanneer en hoe uit?´ firmm ontwerpt servicegerichte klantcontacten die kanaalonafhankelijk zijn en aanslaan.

  • design
  • Specificeren en overdragen

Specificeren en overdragen

Specificaties en trainingen van firmm stellen organisaties in staat de servicegerichte en kanaalonafhankelijke informatiediensten te implementeren en te onderhouden. We werken daarbij samen met betrouwbare partijen die hun sporen in het vakgebied aantoonbaar hebben verdiend. firmm maakt klantcontacten zichtbaar, ontwerpt oplossingen, geeft opdrachtgevers inzicht in gevolgen voor back- en front-office en draagt bevindingen over aan opdrachtgevers. We onderzoeken, ontwerpen, schrijven, rapporteren, specificeren en trainen.

communicatie over ‘begrijpelijke taal’-onderzoek

Welke factoren beïnvloeden de begrijpelijkheid van communicatie? Op die vraag richt het programma Begrijpelijke taal van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) zich met negen onderzoeken. firMM verzorgt de communicatie over het programma. Lees de nieuwsbrieven

nieuwe stembiljetten ontwerpen en testen

firMM ontwierp en testte drie varianten voor papieren stembiljetten die elektronisch kunnen worden geteld. De ontworpen stembiljetten en de resultaten van de tests zijn vastgelegd in een rapport bestemd voor de Tweede Kamer. In een vervolgtraject werkte firMM één van de ontwerpen verder uit en ontwikkelde er diverse hulpmiddelen bij.

online het donorregister raadplegen

firMM maakte de online applicatie ‘Donorregister raadplegen’ gebruiksvriendelijk. Wanneer zich een mogelijke donor aandient, kan het ziekenhuis met deze applicatie snel en zorgvuldig nagaan of er een wilsbeschikking aanwezig is in het donorregister. Zo gaat weinig kostbare tijd verloren.