met sterke visualisaties presenteren wij antwoorden op de vraag: ´welke informatie wisselt uw organisatie met wie, wanneer en hoe uit?´ firmm ontwerpt servicegerichte klantcontacten die kanaalonafhankelijk zijn en aanslaan.

  • design
  • Prototype ontwikkelen

Prototype ontwikkelen

Een prototype of een model stelt organisaties in staat besluiten te nemen en draagvlak te creëren. firmm visualiseert in een multidisciplinair team oplossingen voor informatiediensten. We houden van complexe problemen en beheersen technieken waarmee we toepassing en crossmediale belevingen tastbaar maken. firmm verbeeldt nieuwe en verbeterde vormen van informatiediensten. We maken prototypes en tonen de meerwaarde ervan aan voor gebruikers.

communicatie over ‘begrijpelijke taal’-onderzoek

Welke factoren beïnvloeden de begrijpelijkheid van communicatie? Op die vraag richt het programma Begrijpelijke taal van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) zich met negen onderzoeken. firMM verzorgt de communicatie over het programma. Lees de nieuwsbrieven

nieuwe stembiljetten ontwerpen en testen

firMM ontwierp en testte drie varianten voor papieren stembiljetten die elektronisch kunnen worden geteld. De ontworpen stembiljetten en de resultaten van de tests zijn vastgelegd in een rapport bestemd voor de Tweede Kamer. In een vervolgtraject werkte firMM één van de ontwerpen verder uit en ontwikkelde er diverse hulpmiddelen bij.

online het donorregister raadplegen

firMM maakte de online applicatie ‘Donorregister raadplegen’ gebruiksvriendelijk. Wanneer zich een mogelijke donor aandient, kan het ziekenhuis met deze applicatie snel en zorgvuldig nagaan of er een wilsbeschikking aanwezig is in het donorregister. Zo gaat weinig kostbare tijd verloren.