met sterke visualisaties presenteren wij antwoorden op de vraag: ´welke informatie wisselt uw organisatie met wie, wanneer en hoe uit?´ firmm ontwerpt servicegerichte klantcontacten die kanaalonafhankelijk zijn en aanslaan.

  • design
  • Ontdekken van informatiebehoefte

Ontdekken van informatiebehoefte

In co-creatieworkshops met gebruikers zorgt firmm voor de noodzakelijke inzichten. Bijvoorbeeld in de echte informatiebehoefte. We formuleren de kernvraag. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor de opdrachtgever: “Welke informatie met wie, wanneer en hoe uitwisselen?” firmm analyseert informatie, informatieprocessen en context. We interviewen gebruikers en belanghebbenden. Inspiratie halen we uit geslaagde en minder geslaagde praktijkvoorbeelden. En we genereren (in co-design) ideeën voor nieuwe of verbeterde vormen van dienstverlening.

samen met opdrachtgevers verandert firmm stagnerende informatieprocessen in efficiënte en kostenbesparende dienstverlening die bovendien nog winst maakt.

communicatie over ‘begrijpelijke taal’-onderzoek

Welke factoren beïnvloeden de begrijpelijkheid van communicatie? Op die vraag richt het programma Begrijpelijke taal van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) zich met negen onderzoeken. firMM verzorgt de communicatie over het programma. Lees de nieuwsbrieven

nieuwe stembiljetten ontwerpen en testen

firMM ontwierp en testte drie varianten voor papieren stembiljetten die elektronisch kunnen worden geteld. De ontworpen stembiljetten en de resultaten van de tests zijn vastgelegd in een rapport bestemd voor de Tweede Kamer. In een vervolgtraject werkte firMM één van de ontwerpen verder uit en ontwikkelde er diverse hulpmiddelen bij.

online het donorregister raadplegen

firMM maakte de online applicatie ‘Donorregister raadplegen’ gebruiksvriendelijk. Wanneer zich een mogelijke donor aandient, kan het ziekenhuis met deze applicatie snel en zorgvuldig nagaan of er een wilsbeschikking aanwezig is in het donorregister. Zo gaat weinig kostbare tijd verloren.