met sterke visualisaties presenteren wij antwoorden op de vraag: ´welke informatie wisselt uw organisatie met wie, wanneer en hoe uit?´ firmm ontwerpt servicegerichte klantcontacten die kanaalonafhankelijk zijn en aanslaan.

  • design
  • Wat firmm ontwerpt

Wat firmm ontwerpt

firmm ontwerpt servicegerichte klantcontacten. Of we stellen organisaties in staat ze zelf te ontwerpen. In een creatieve omgeving formuleert firmm samen met opdrachtgevers antwoord op de vraag: “Welke informatie wilt u met wie, wanneer en hoe uitwisselen?”

we ontwerpen, vernieuwen en verbeteren klantcommunicatie. opdrachtgevers en hun klanten staan daarbij centraal. zo realiseert firmm successen voor opdrachtgevers.

elke opdracht bekijkt firmm met een andere bril

Voor firmm is elke opdracht min of meer nieuw. Innovatie is geïntegreerd in ons proces: ontdekken, ontwerpen, testen, overdragen en evalueren. Dit pad is geen keurslijf. firmm is flexibel, en bovenal nieuwsgierig naar nieuwe kansen. Door onze jarenlange ervaring weten we dat procedures nodig zijn om projecten te doen slagen. Tegelijkertijd bekijkt firmm elke opdracht weer met een andere bril.  Samen met opdrachtgevers formuleren en visualiseren we een visie op klantcommunicatie en zetten ideeën om naar tastbare prototypen.

communicatie over ‘begrijpelijke taal’-onderzoek

Welke factoren beïnvloeden de begrijpelijkheid van communicatie? Op die vraag richt het programma Begrijpelijke taal van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) zich met negen onderzoeken. firMM verzorgt de communicatie over het programma. Lees de nieuwsbrieven

nieuwe stembiljetten ontwerpen en testen

firMM ontwierp en testte drie varianten voor papieren stembiljetten die elektronisch kunnen worden geteld. De ontworpen stembiljetten en de resultaten van de tests zijn vastgelegd in een rapport bestemd voor de Tweede Kamer. In een vervolgtraject werkte firMM één van de ontwerpen verder uit en ontwikkelde er diverse hulpmiddelen bij.

online het donorregister raadplegen

firMM maakte de online applicatie ‘Donorregister raadplegen’ gebruiksvriendelijk. Wanneer zich een mogelijke donor aandient, kan het ziekenhuis met deze applicatie snel en zorgvuldig nagaan of er een wilsbeschikking aanwezig is in het donorregister. Zo gaat weinig kostbare tijd verloren.