om uit klantcommunicatie het beste te halen adviseren wij organisaties over informatieprocessen, strategieën en instrumenten. samen met onze opdrachtgevers definiëren we praktische en eigentijdse oplossingen en adviseren we over de effecten.

  • consultancy
  • Waarom firmm adviseert

Waarom firmm adviseert

Het is een understatement als we zeggen “informatie groeit explosief”. Informatiediensten via het internet of het mobiele netwerk of gewoon op papier. Dat alles heeft impact op de klantcommunicatie. Organisaties voelen zich genoodzaakt te kiezen voor nieuwe vormen van klantcommunicatie. Ondertussen hebben veel organisaties de bestaande communicatie nog niet op orde. firmm helpt organisaties bij het inrichten van informatieprocessen. Met nieuwe inzichten en oplossingen bieden we vernieuwing en verbetering. Praktisch, haalbaar en gericht op de toekomst.

oplossingen van firmm raken vaak aan informatie- en communicatietechnologie. Daarom werken we nauw samen met aanpalende disciplines, zoals marketing-, organisatie- en ict-specialisten.

unieke combinatie van consultancy, design en training

De diensten van firmm zijn niet uniek. De combinatie ervan wel. firmm verandert moeizame informatieprocessen in klantvriendelijke contactmomenten. We formuleren oplossingen die kanaalonafhankelijk zijn. En onderzoeken de haalbaarheid en de effecten ervan. Tijdens creatieve workshops ontdekken opdrachtgevers onverwachte servicekanten van hun processen. Om het beste uit de communicatie met klanten te halen adviseert firmm organisaties specifiek over strategieën, informatieprocessen en instrumenten. firmm deelt haar kennis. We stellen organisaties in staat zelfstandig hun klantcommunicatie te verbeteren en op peil te houden.

communicatie over ‘begrijpelijke taal’-onderzoek

Welke factoren beïnvloeden de begrijpelijkheid van communicatie? Op die vraag richt het programma Begrijpelijke taal van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) zich met negen onderzoeken. firMM verzorgt de communicatie over het programma. Lees de nieuwsbrieven

nieuwe stembiljetten ontwerpen en testen

firMM ontwierp en testte drie varianten voor papieren stembiljetten die elektronisch kunnen worden geteld. De ontworpen stembiljetten en de resultaten van de tests zijn vastgelegd in een rapport bestemd voor de Tweede Kamer. In een vervolgtraject werkte firMM één van de ontwerpen verder uit en ontwikkelde er diverse hulpmiddelen bij.

online het donorregister raadplegen

firMM maakte de online applicatie ‘Donorregister raadplegen’ gebruiksvriendelijk. Wanneer zich een mogelijke donor aandient, kan het ziekenhuis met deze applicatie snel en zorgvuldig nagaan of er een wilsbeschikking aanwezig is in het donorregister. Zo gaat weinig kostbare tijd verloren.